Edus(?)kunta – ketä edustamassa?

 

En ole koskaan ollut mukana puoluepoliittisessa toiminnassa – vaikka viimeksi pari viikkoa sitten minua pyydettiin poliittiseen virkatehtävään. Seuraan kuitenkin niiden henkilöiden toimintaa, jotka ovat valittu kansaamme edustamaan.

 

Valitettavasti kuitenkin, tuohon pääkuvan linkin toimielimeenkin äänestetyistä päättäjistä (?) käytännössä vain yksi kertoo tänään rohkeasti edustetuilleen sen, minkä ko. kaikki muutkin tietävät: 

 

”8 Valtioneuvoston kanta

Neuvoston käsittelyssä Suomi suhtautui periaatteessa myönteisesti esitykseen, ja katsoi että poikkeaminen toissijaisuusperiaatteesta mainittujen direktiivien 2001/18/EY ja 2009/41/EY soveltamisen osalta on perusteltua koronapandemian kaltaisessa hätätilanteessa, jotta COVID-19-rokotteen kehittämisprosessia voitaisiin nopeuttaa. Suomelle on kuitenkin tärkeää, että poikkeaminen toissijaisuusperiaatteesta on ajallisesti rajattu COVID-19-pandemiatilanteeseen. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta neuvotella myöhemmin muista lääke- ja geenitekniikkalainsäädännön (!) yhteensovittamiseen liittyvistä säädösehdotuksista ottaen huomioon, etteivät yritykset lääke- ja geenitekniikkasäädöksiin liittyvien lupamenettelyiden vapaaehtoiseksi harmonisoimiseksi ole ainakaan toistaiseksi johtaneet tyydyttävään tulokseen. Vaikka kliiniset lääketutkimukset suoritetaan terveydenhuollon toimipisteissä, joissa kokeellisiin (!) lääkevalmisteisiin liittyvistä riskinhallintatoimista voidaan huolehtia asianmukaisesti, rokotekokeisiin (!) osallistuvat henkilöt eivät jää sairaalaolosuhteisiin. Joissakin tapauksissa koehenkilö voi erittää (!) rokotteen tai lääkevalmisteen sisältämää virusta ympäristöönsä, jolloin lähiympäristö voi altistua tahattomasti testausvaiheessa (!) olevalle valmisteelle, jonka mahdollisia haittavaikutuksia ei vielä tunneta (!). GMO (!)-valmisteiden tapauksessa tarvittavat riskinhallintatoimet, kuten ohjeistus henkilökunnalle ja tutkimuksen osallistujille (!), käsitellään yleensä lupaprosessiin sisältyvässä tapauskohtaisessa ympäristöriskinarvioinnissa, joka nyt jäisi pois GMO-säädöksiä koskevan poikkeamismenettelyn takia. Tällöin ei myöskään arvioitaisi mahdollisuutta, voisiko GMO-rokotteen laajamittainen levittäminen väestöön aiheuttaa riskin (!), että GMO-rokotteesta siirtyisi rekombinaation kautta uusia haitallisia ominaisuuksia (!) nykyisiin patogeeneihin”.

 

Mitä ihmettä juuri luimme? Jos tuo tulkitaan niinkuin se pitää, niin nämä valtioneuvoston ja eduskunnan päättäjämme tietävät, että Suomessa(kin) on käynnissä käsittämätön ja sanalla sanoen hirvittävä ihmiskoe, jossa tunnetusti ja tiedetysti, rokotekokeissa, pahaa aavistamattomiin kansalaisiimme piikitetään testausvaiheessa olevia kokeellisia Covid- lääkevalmisteita, joissa on geenimanipuloituja organismeja – geenitekniikkaa, ja joiden haittavaikutuksia ei vielä tunneta – eikä myöskään suoraa vaikutusta lähiympäristöön!

 

Kuinka monelle koronarokotetulle on tosiasiallisesti tuotu nämä asiat esiin – saati sitten varmistettu että niiden fataalisuus tuli ymmärrettyä? Kuten epäilin, niin toreilta on kantautunut esimerkiksi 12-15- vuotiaita rokotettaessa, etteivät kaikki edes ajattele tällaisia ollenkaan. Uskomatonta!

 

”Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?” (Hes. 18:23)

 

Olli-Pekka Tuikkala

 

Lähteet:

Raamattu